Zarezerwuj salę
w placówce
oświatowej

Jesteś mieszkańcem Piekar Śląskich? Potrzebujesz sali lekcyjnej do przeprowa-
dzenia zajęć lub miejsca, w którym pograsz ze znajomymi w piłkę nożną czy siatkówkę?

Skorzystaj z możliwości wynajmu sal w placówkach oświatowych na terenie naszego miasta.

Informacje o wszystkich wolnych przestrzeniach dostępne są tutaj. Wybierz miejsce, termin oraz godzinę
i zarezerwuj!

Zapraszamy do korzystania z nowej usługi!